Columns Masterenzo

written for Dutch platform Popunie.

geschreven voor de Rotterdamse Popunie.

1. What makes mastering so special?

My first time was very special. The first time I delivered a master felt like a musical defloration. It was the year 2003; masters were delivered on cd, a shiny disc you can put into a machine. Press play and music starts to play. Continue reading.

1. Wat is er nou zo speciaal aan mastering?

Mijn eerste keer was heel speciaal. De eerste keer dat ik een master afleverde voelde als een muzikale ontmaagding. Het was het jaar 2003; masters werden afgeleverd op cd, een glimmend schijfje wat je in een apparaat stopt en waar dan muziek uit komt. Lees verder.


2. The Advantages to good mastering.

In my first column I described some of the facts making mastering such a special art. In this column I will tell you what the great advantage to great mastering is.

Mastering can be divided into three global parts. One: molesting the music. This might sound a little brute but it’s not that bad. When music is tweaked in either way, you could say the music is actually being molested. If it’s done right, there is nothing wrong with it. Continue reading.

2. Het algemeen nut van mastering.

Waar ik in mijn vorige (eerste) column beschreef wat er nou zo speciaal is aan mastering, ga ik jullie nu vertellen waarom mastering zo nuttig is.

Mastering is ruwweg op te delen in drie stukken. Eén: het fysiek aantasten van de muziek. Dat klinkt dramatisch maar dat valt best mee. Als je muziek gaat aanpassen om te het beter te laten klinken, tast je het bronmateriaal aan en als dat goed gebeurt is daar niks mis mee. Lees verder.


3. Concrete!

As a prelude to the great triptych about loudness in mastering which will be published starting in June, this story is about concrete.
Concrete? Seriously? Absolutely, I’m dead serious. Let me explain. Continue reading.

3. Beton!

In aanloop naar het grote drieluik over loudness binnen mastering en alles wat daarbij komt kijken, wat ik vanaf juni ga voordragen, gaat dit verhaal over beton.
Beton? Serieus? Jazeker, ik ben bloedserieus. Ik zal het uitleggen. Lees verder.


4. Loudness: the myth, the saga, the story. Part 1.

I was born in the 70’s. It was the time of vinyl and the time of the 8-Track cassette player in big fancy cars. It was the analog era with analog made music on analog carriers.

Analog in the 70’s meant real analog. Digital audio did not exist at the time and there was plenty of space, time and budget to let music sound as good as possible without compromise. Continue reading.

4. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 1.

In de jaren ’70 ben ik geboren. Het was de tijd van vinyl en de tijd van de 8-Track auto cassettespeler. Kortom: de tijd van analoge muziek op analoge dragers.

Analoog in de jaren ’70 betekende echt analoog. Digitale audio bestond nog niet en er was volop ruimte, tijd en motivatie om muziek zo goed mogelijk te laten klinken zonder enig compromis. Lees verder.


5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Let’s begin this second part of loudness in mastering by positioning the loudness war as the most horrendous by-product in this digital age of music.

The loudness war is nothing more and nothing less than the volume war between large major record companies made possible by the ongoing digital evolution in music. Continue reading.

5. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 2.

Laat ik beginnen met de vermelding dat deze column vooral gaat over het absolute dieptepunt van wat de muziekindustrie ons sinds de industriële revolutie in de jaren ’20 en ’30 gebracht heeft: de loudness war.

De loudness war is niets meer en niets minder dan de door digitale technieken mogelijk gemaakte volumestrijd tussen ten onder gaande major platenmaatschappijen onderling waarbij het liedje van Pietje harder is dan het liedje van Jantje. Lees verder.


6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

The loudness war began in the middle of the nineties and lasted until far in the century we now live in. Right about now in 2017 we’re getting rid of the evil force from the dark side which lets music sound louder than music from the competition, just because we thought it would improve impact and sales.

Audio quality nowadays can be seen as a beautiful thing again. Music is allowed to sound great instead of being a marketing driven tool to reach more people and to make more profits. Continue reading.

6. Loudness, the myth, the saga, the story. Part 3.

De loudness war begon midden jaren ’90 en duurde tot ver in de huidige eeuw. Ongeveer anno nu in 2017 raken we steeds meer verlost van de onhebbelijke drang om muziek harder te laten klinken dan de concurrent.

Geluidskwaliteit mag als iets moois worden gezien en muziek mag weer muziek zijn in plaats van een door marketing gedreven instrument om mensenmassa’s te bereiken. Lees verder.


7. Quality of sound. Unwanted Lo-Fi sounding music.

After the loudness trilogy the time has come to tell something about sound, and by sound I mean the quality of sound, and even more specific the quality of the sound of music.

Quality has two dimensions: the quality of the music itself (or the artist) and the quality of the sound of the music. The latter is the subject of this month’s column. Continue reading.

7. Quality of sound. Ongewild lo-fi klinkende muziek.

Na de loudness trilogie is de tijd gekomen om iets te vertellen over geluid, en dan met name de kwaliteit ervan. En dan meer specifiek de kwaliteit van het geluid van muziek.

Kwaliteit kent twee dimensies: de kwaliteit van de muziek zelf (of van de artiest) en de kwaliteit van het geluid van de muziek. Over het laatste gaat deze column. Lees verder.


8. X-Fi and the audio nerds.

During the last weekend of September a large audio show called X-Fi was held in Eindhoven. When hearing the term X-Fi you could very well be thinking of an event organized by the Dutch X-Men fan club. But no, the X-Fi show is a genuine Hi-Fi show.

The X-Fi show: during a weekend thousands of audio nerds are packed in big and small rooms while listening to exotic (and expensive, very expensive) audio equipment. Continue reading.

8. X-fi en de audionerds.

In het laatste weekend van september vond nabij Eindhoven de X-fi audioshow plaats. Bij het horen van de term X-fi zou je gelijk kunnen denken aan een fan-event georganiseerd door de Nederlandse fanclub van X-Men. Maar neen, de X-fi show is een hi-fi show. Een show zoals je die vroeger in de RAI in Amsterdam had en die toen Firato heette (wie kent ‘m nog?).

De X-fi show is een weekend lang duizenden audionerds in achterkamertjes opeen gepropt, luisterend naar de meest exotische (lees dure, neen, hysterisch dure) hi-fi apparatuur. Lees verder.


9. The way we experience music, from the seventies up until now.

A high quality music experience, what does that mean? If we take a closer look at the past five decades, a few things stand out.

First the setting in which we “consume” music. Back in the seventies and the beginning of the eighties we were mostly listening to music on our home audio systems. Continue reading.

9. Onze beleving van muziek, van de jaren ’70 tot nu.

Een mooie muziekbeleving, wat is dat nou eigenlijk? Als we de afgelopen vijf decennia in ogenschouw nemen dan vallen ons een paar dingen op.

Allereerst is daar de setting waarin we muziek “tot ons nemen”. In de jaren ’70 en begin ’80 luisterden we muziek voornamelijk thuis op onze grote stereo installaties. Lees verder.


10. Album mastering versus mastering for songs (playlists).

Playlists versus albums, a comparison we could hardly think of 20 years ago. Single tracks were taken from albums or a special single edit was made. If there was any room within the budget a remix (and remaster) was made of that single.
Back in the eighties twelve inch versions on vinyl were very popular: special single remixes, often much longer than the original. Whether that version was adding something musically remains to be seen but it worked wonders on dance floors in clubs. Continue reading.

10. Album mastering versus mastering voor songs (playlists).

Playlists versus albums, een vergelijking die pakweg 20 jaar geleden ondenkbaar was. Losse tracks werden van een album gehaald of er werd een speciale single versie uitgebracht met, als het budget het toeliet, een remix (en dus remaster) van die single.
In de jaren ’80 waren de twelve inch versies op vinyl erg populair: speciale remixen die vaak stukken langer waren dan het origineel. Of dat nou per sé een muzikaal diepgaande bijdrage leverde aan het origineel valt te betwijfelen maar op de dansvloer in disco’s deden deze versies het prima. Lees verder.


11. To LUFS and beyond.

Hearing this title as a rookie in audio land I would start to think this is some new talent, discovered by tv programme The Voice. Girl band LUFS conquers hearts from all over the world with their synthesizer pop influenced by eclectic trance from the middle eighties.

But no, LUFS stands for Loudness Units Full Scale. LUFS is used to measure program loudness and is measured in decibels (dB). Continue reading.

11. To LUFS and beyond.

Wanneer ik als leek deze titel zou horen, zou ik denken dat het hier gaat om een nieuwe ontdekking van The voice of Holland. Girlband LUFS verovert harten over de gehele wereld met hun übergladde synthpop met invloeden van eclectische trance uit midden jaren ’80.

Maar neen, LUFS staat voor Loudness Units Full Scale. LUFS is een maat om aan te geven hoe luid een nummer klinkt en wordt gemeten in decibellen (dB). Lees verder.


12. To LUFS and beyond, Part two.

I promised that I would thoroughly discuss dynamics in this month’s column. I lied, how shameful. My editor pointed me to the use of images to make the technical subject of LUFS easier to understand. So, images! Taken from the internet, just like that.

Let’s start with an image explaining how a true-peak measurement works: Continue reading.

12. To LUFS and beyond, Part two.

Ik had beloofd dat ik het deze maand uitgebreid over dynamiek zou gaan hebben. Ik heb gelogen, glashard. Mijn redigent (iemand die teksten nakijkt op fouten) wees mij erop dat het gebruik van plaatjes het technische onderwerp LUFS nog meer zou verduidelijken. Plaatjes dus, en dan heb ik het niet over vinyl-singles. Neen, plaatjes, rechtstreeks geplagieerd van internet, glashard. Gewoon, omdat het kan.

Laten we beginnen met een plaatje wat laat zien hoe de true-peak meting precies werkt: Lees verder.


13. Dynamics!

Dynamics are a strange thing. When we look at the sixties and seventies our view on dynamics nowadays has changed dramatically.

Our hearing has become used to listening to compressed music. This is a process that gradually evolved over the years. By the end of the nineties the loudness war added an extra dimension to our hearing experience by introducing a phenomenon called hypercompression. Continue reading.

13. Dynamiek!

Dynamiek, in het Engels aangeduid als dynamics is een raar iets. In de periode van de jaren ’60 en ’70 tot nu is onze kijk op dynamiek flink veranderd.

Ons gehoor is steeds meer gaan wennen aan minder dynamiek, telkens een beetje minder gedurende de jaren. Eind jaren ’90 deed de loudness war er nog een schepje bovenop. Lees verder.


© 1973 Masterenzo Mastering | Rotterdam